List/Grid

Tag Archives: 361/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 361/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 361/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 361/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thành phố Phan Rang – Tháp Chàm