List/Grid

Tag Archives: 35/2010/TT-BTNMT

Thông tư số 35/2010/TT-BTNMT ngày 12/12/2010

Thông tư số 35/2010/TT-BTNMT ngày 12/12/2010

Thông tư số 35/2010/TT-BTNMT ngày 12/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia.