List/Grid

Tag Archives: 34/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 34/2010/TT-BNNPTNT ngày 23/06/2010

Thông tư 34/2010/TT-BNNPTNT ngày 23/06/2010

Thông tư 34/2010/TT-BNNPTNT ngày 23/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”.