List/Grid

Tag Archives: 33/2006/NĐ-CP

Nghị định số 33/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006

Nghị định số 33/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006

Nghị định số 33/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 do Chính phủ ban hành về việcbãi bỏ Nghị định số 19/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 1998 của Chính phủ về việc thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.