List/Grid

Tag Archives: 33/2000/NĐ-CP

Nghị định số 33/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 33/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 33/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 17 tháng 8 năm 2000 về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Hải và huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang