List/Grid

Tag Archives: 32/2002/NĐ-CP

Nghị định số 32/2002/NĐ-CP

Nghị định số 32/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 32/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2002 quy định việc áp dụng luật hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số.