List/Grid

Tag Archives: 31/2002/NĐ-CP

Nghị định số 31/2002/NĐ-CP

Nghị định số 31/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 31/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2002 về phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh yên bái nhiệm kỳ 1999-200.