List/Grid

Tag Archives: 31/1999/NĐ-CP

Nghị định số 31/1999/NĐ-CP ngày 28-04-1999

Nghị định số 31/1999/NĐ-CP ngày 28-04-1999

Nghị định số 31/1999/NĐ-CP ngày 28-04-1999 của Chính phủ hướng dẫn việc thành lập các Phường, Xà thuộc Thị xã Tuy Hoà và huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên