List/Grid

Tag Archives: 30/2009/TT-BNNPTNT

Thông tư số 30/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/06/2009

Thông tư số 30/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/06/2009

Thông tư số 30/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/06/2009 do Bộ Nông Nghiệp & Phát Trển Nông Thôn ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm.