List/Grid

Tag Archives: 30/2008/QĐ-BYT

Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT ngày 19/08/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT ngày 19/08/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT ngày 19/08/2008 do Bộ Y Tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A(H5N1) ở người.