List/Grid

Tag Archives: 28/1999/NĐ-CP

Nghị định số 28/1999/NĐ-CP ngày 21-04-1999

Nghị định số 28/1999/NĐ-CP ngày 21-04-1999

Nghị định số 28/1999/NĐ-CP ngày 21-04-1999 do Chính phủ ban hành hướng dẫn việc đổi tên huyện Hà Tiên thành huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang