List/Grid

Tag Archives: 27/2002/NĐ-CP

Nghị định số 27/2002/NĐ-CP

Nghị định số 27/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 27/2002/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xà thuộc thị xà Tam Kỳ, các huyện Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.