List/Grid

Tag Archives: 24/2010/TT-BGTV

Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/08/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/08/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/08/2010 quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.