List/Grid

Tag Archives: 24/1999/NĐ-CP

Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16-04-1999

Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16-04-1999

Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16-04-1999 do Chính phủ ban hành. Quy chế Tổ chức huy động, quản lý và Sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các Xã, Thị Trấn