List/Grid

Tag Archives: 22/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/06/2009

Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/06/2009

Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/06/2009 do Bộ Thông Tin & Truyền Thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.