List/Grid

Tag Archives: 22/2007/NĐ-CP

Nghị định số 22/2007/NĐ-CP ngày 08/02/2007

Nghị định số 22/2007/NĐ-CP ngày 08/02/2007

Nghị định số 22/2007/NĐ-CP ngày 08/02/2007 do Chính phủ ban hành về việc thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng.