List/Grid

Tag Archives: 22/2002/NĐ-CP

Nghị định số 22/2002/NĐ-CP

Nghị định số 22/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 22/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Vĩnh Hải để thành lập phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.