List/Grid

Tag Archives: 213/2004/NĐ-CP

Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24-12-2004

Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24-12-2004

Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24-12-2004 Quy định Bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)của các nước ASEAN cho các năm 2004 – 2006