List/Grid

Tag Archives: 21/2010/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2010 ban hành quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm quản lý sau cai nghiện và trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội.