List/Grid

Tag Archives: 2006 – 2010

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/09/2008

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/09/2008

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/09/2008 của Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010