List/Grid

Tag Archives: 19/2009/TT-BQP

Thông tư số 19/2009/TT-BQP ngày 27/04/2009

Thông tư số 19/2009/TT-BQP ngày 27/04/2009

Thông tư số 19/2009/TT-BQP ngày 27/04/2009 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với quân nhân. công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước trong các cơ quan,đơn vị quân đội.