List/Grid

Tag Archives: 19/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009 do UBND tỉnh Kon Tum quy định về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa.