List/Grid

Tag Archives: 19/2006/NĐ-CP.

Thông tư số 01/2013/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 03/01/2013

Thông tư số 01/2013/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 03/01/2013

Thông tư  số 01/2013/TT-BCT do  Bộ Công Thương ban hành ngày 03/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ… Read more »

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công thương ban hành quy định về việc Thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Thông tư số 16/2010/TT-BCT ngày 16/04/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BCT ngày 16/04/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BCT do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/04/2010 về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010

Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010

Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ.

Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 25/01/2010 quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào 

Thông tư số 01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 08/01/2010 quy định về thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệu lực chung để thành lập khu vực thương mại tự do asean (afta).

Thông tư số  01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010

Thông tư số  01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).