List/Grid

Tag Archives: 185/2007/NĐ-CP

Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động chuyên môn của Hội Cổ động viên thể thao

Thông tư  số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/05/2010

Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/05/2010

Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/05/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật