List/Grid

Tag Archives: 18/2009/TT- BYT

Thông tư 18/2009/TT- BYT ngày 14/10/2009

Thông tư 18/2009/TT- BYT ngày 14/10/2009

Thông tư 18/2009/TT- BYT ngày 14/10/2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễn khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.