List/Grid

Tag Archives: 18/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT ngày 28/05/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT ngày 28/05/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT ngày 28/05/2009 do Bộ Thông tin & Truyền Thông ban hành định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ Truyền hình Cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ.