List/Grid

Tag Archives: 17/2004/NĐ-CP

Nghị định số 17/2004/NĐ-CP

Nghị định số 17/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 17/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập phường thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định