List/Grid

Tag Archives: 166/2008/QĐ-TTg

Quyết định 166/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008

Quyết định 166/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008

Quyết định 166/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp