List/Grid

Tag Archives: 163/1999/NĐ-CP

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16-11-1999

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16-11-1999

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16-11-1999 của Chính phủ Quy định Giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, Hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp