List/Grid

Tag Archives: 1622/QĐ-BTTTT

Quyết định 1622/QĐ-BTTTT do Chính Phủ ban hành ngày 29/10/2008

Quyết định 1622/QĐ-BTTTT do Chính Phủ ban hành ngày 29/10/2008

Quyết định 1622/QĐ-BTTTT của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế.