List/Grid

Tag Archives: 159/2006/NĐ-CP

Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định việc thực hiện chế độ hưu trí hàng tháng đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 04 năm 1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.