List/Grid

Tag Archives: 1552/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 1552/2008/QĐ-UBND ngày 07/07/2008

Quyết định số 1552/2008/QĐ-UBND ngày 07/07/2008

Ngày 07 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnhThừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1552/2008/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch – thương mại Hùng Vương, thành phố Huế.