List/Grid

Tag Archives: 155/2006/NĐ-CP

Nghị định số 155/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 155/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 155/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006 do Chính phủ ban hành về việc thành lập thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hà Đông.