List/Grid

Tag Archives: 154/2004/nđ-cp

Nghị định số 154/2004/NĐ-CP

Nghị định số 154/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 154/2004/nđ-cp ngày 09 tháng 8 năm 2004 về nghi thức nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, huân chương, huy chương, cờ thi đua của chính phủ, bằng khen của thủ tướng chính phủ.