List/Grid

Tag Archives: 146/2006/NĐ-CP

Nghị định số 146/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006

Nghị định số 146/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006

Nghị định số 146/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 do Chính phủ ban hành về việc thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Vĩnh Yên.