List/Grid

Tag Archives: 142/2004/nđ-cp

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009 do Chính Phủ ban hành Nghị định Bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Nghị định số 142/2004/NĐ-CP

Nghị định số 142/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.