List/Grid

Tag Archives: 14/2009/TT- BYT

Thông tư 14/2009/TT- BYT ngày 03/09/2009

Thông tư 14/2009/TT- BYT ngày 03/09/2009

Thông tư 14/2009/TT- BYT ngày 03/09/2009 hướng dẫn triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới.