List/Grid

Tag Archives: 138/2004/nđ-cp

Nghị định số 138/2004/NĐ-CP

Nghị định số 138/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 138/2004/nđ-cp ngày 17 tháng 6 năm 2004 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.