List/Grid

Tag Archives: 133/QĐ-BTC

Quyết định số 133/QĐ-BTC ngày 19/01/2009

Quyết định số 133/QĐ-BTC ngày 19/01/2009

Quyết định số 133/QĐ-BTC ngày 19/01/2009 của Bộ Tài Chính. Quy định đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính.