List/Grid

Tag Archives: 133/2006/NĐ-CP

Nghị định số 133/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006

Nghị định số 133/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006

Nghị định số 133/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.