List/Grid

Tag Archives: 129/2006/NĐ-CP

Nghị định số 129/2006/NĐ-CP ngày 31/10/2006

Nghị định số 129/2006/NĐ-CP ngày 31/10/2006

Nghị định số 129/2006/NĐ-CP ngày 31/10/2006 do Chính phủ ban hành quy định hành vi vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; hình thức xử phạt, mức phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.