List/Grid

Tag Archives: 127/2003/NĐ-CP

Nghị định của Chính Phủ số 127/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 127/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 127/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2003 về việc thành lập huyện Ngà Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng.