List/Grid

Tag Archives: 126/2006/NĐ-CP

Nghị định số 126/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006

Nghị định số 126/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006

Nghị định số 126/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 do Chính phủ ban hành về việc thành lập thành phố Hoà Bình thuộc tỉnh Hoà Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hoà Bình.