List/Grid

Tag Archives: 126/1999/NĐ-CP

Nghị định số 126/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

Nghị định số 126/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

Nghị định số 126/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999 của Chính phủ Quy định Phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; Kon Tum nhiệm kỳ 1999 – 2004