List/Grid

Tag Archives: 123/QĐ-BTC

Quyết định số 123/QĐ-BTC ngày 16/01/2009

Quyết định số 123/QĐ-BTC ngày 16/01/2009

Quyết định số 123/QĐ-BTC ngày 16/01/2009 của Bộ Tài Chính. Ban hành quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà… Read more »