List/Grid

Tag Archives: 122/2001/QĐ-TTg

Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010

Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010

Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách nước ngoài