List/Grid

Tag Archives: 112/2009/TT-BTC

Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009

Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009

Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009 do Bộ Khoa Học & Công Nghệ ban hành quy định hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải.