List/Grid

Tag Archives: 107/2002/NĐ-CP

Nghị định số 107/2002/NĐ-CP

Nghị định số 107/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 107/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2002 quy định phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan