List/Grid

Tag Archives: 09/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.