List/Grid

Tag Archives: 07/2010/TT-BVHTTDL

Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động chuyên môn của Hội Cổ động viên thể thao